Název / Title Stručná charakteristika / Content
ACodP-1 Manuál ke kodifikaci v NATO
formát *.doc
NATO Manual on Codification
format *.doc
JSK KATALOGIZAČNÍ PŘÍRUČKA PRO PRŮMYSLOVÉ ORGANIZACE
formát *.pdf
MANUAL Uživatelská příručka
formát *.doc
ACodP-2 NATO ZÁSOBOVACÍ KLASIFIKACE, příručka H2
formát *.doc, 175 stran
NATO SUPPLY CLASSIFICATION, Handbook H2
Format *.doc, 175 pages
CZ-MCRL Manuál k databázovému prohlížeči CZ-MCRL - katalogizační záznamy všech zásobovacích položek AČR (cca 1 milion záznamů)
formát *.doc, 10 stran
CZ-HSerie Manuál k databázovému prohlížeči CZ-HSerie - kodifikační číselníky
formát *.doc, 17 stran
NCS Historický materiál VTÚO Brno (1995), kterým byl poprvé v ČR popsán kodifikační systém NATO
formát *.doc, 46 stran
NCS Guide Příručka pro uživatele kodifikačního systému NATO, pro něž je kodifikace jednou z organických součástí jejich povinností. Obsahuje i užitečné referenční informace pro ostatní zájemce
formát *.doc
NCS Guide
Format *.doc
SPÚK Manuál k interaktivnímu formuláři SPÚK
formát *.doc, 21 stran
Manual SPUK
Format *.doc
FIIGs FEDERÁLNÍ SMĚRNICE K IDENTIFIKACI POLOŽEK
(historické dokumenty)
formát *.pdf
FEDERAL ITEM IDENTIFICATION GUIDE
(historical documents)
Format *.pdf


Vstup do systému


Přihlašovací jméno:
Heslo:
-> Přihlásit